Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna Ileana

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 07/12/2022
Exemplu: 07/12/2022
Document Număr Dată Conținut pe scurt Vizualizare document Operații
Dispozitie 49 21/05/2020 privind convocarea consiliului local afişează
Dispozitie 48 08/05/2020 privind aprobarea listei suplimentare de distribuție a pachetelor de igienă în cadrul POAD afişează
hotarare 11 29/04/2020 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă afişează
hotarare 10 29/04/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Ileana pe anul 2020 afişează
hotarare 9 29/04/2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cos SMIS 126924 afişează
Dispozitie 47 28/04/2020 privind desemnarea persoanei responsabile cu atribuții în aplicarea legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică afişează
Dispozitie 46 28/04/2020 privind reorganizarea comisiei de aplicare a legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală afişează
Dispozitie 45 28/04/2020 privind stabilirea persoanelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Ileana care colaborează direct cu ANCPI, respectiv OCPI Călărași afişează
Dispozitie 44 28/04/2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social titular: ENACHE CONSTANȚA afişează
Dispozitie 43 28/04/2020 privind prelungirea duratei de angajare a dnei DUMITRU VASILICA afişează
Dispozitie 42 28/04/2020 privind angajarea dnei OPREA Cristina în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav afişează
Dispozitie 41 28/04/2020 privind modificarea și completarea dispoziției nr. 89/30.06.2017 afişează
Dispozitie 40 27/04/2020 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap VORNICU ANGHELINA afişează
Dispozitie 39 22/04/2020 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară afişează
Dispozitie 38 09/04/2020 privind desemnarea reprezentantului COMUNEI ILEANA în Comisia pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse culturilor agricole de lipsa de precipitații în județul Călărași afişează
Dispozitie 37 03/04/2020 privind convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Ileana în ședință extraordinară în 03.04.2020 afişează
Dispozitie 36 31/03/2020 privind încadrarea dlui NECULA LORIN-ADRIAN în funcția de referent debutant afişează
Dispozitie 35 31/03/2020 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispoziția nr. 2 din 23.01.2020 afişează
Dispozitie 34 31/03/2020 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar „Autorități executive” din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Ileana pe anul 2020 afişează
Dispozitie 33 24/03/2020 privind încetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei titular: DRĂGHICI ION afişează
Dispozitie 32 24/03/2020 privind convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Ileana în ședință extraordinară în 25.03.2020 afişează
Dispozitie 31 18/03/2020 privind convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Ileana în ședință extraordinară în 19.03.2020 afişează
Dispozitie 30 04/03/2020 privind numirea unui expert extern cooptat în cadrul procedurii de achiziție publică pentru implementarea proiectului “REABILITARE SI MODERNIZARE ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 FLORICA ÎN COMUNA ILEANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”. afişează
Dispozitie 29 04/03/2020 privind numirea unui expert extern cooptat în cadrul procedurii de achiziție publică pentru implementarea proiectului ”EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA ILEANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” afişează
Dispozitie 28 04/03/2020 privind numirea unui expert extern cooptat în cadrul procedurii de achiziție publică pentru implementarea proiectului “LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI ASFALTARE STRĂZI ȘI DRUMURI ÎN COMUNA ILEANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” afişează
Dispozitie 27 04/03/2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofetelor în vederea implementării proiectului “LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI ASFALTARE STRĂZI ȘI DRUMURI ÎN COMUNA ILEANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” afişează
Dispozitie 26 04/03/2020 privind constituirea comisiei pentru stabilirea compatibilităților teritoriale în jurul amplasamentelor de tip Seveso afişează
Dispozitie 25 03/03/2020 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual de referent debutant afişează
Dispozitie 24 28/02/2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, titular: IONIȚĂ MIHAELA afişează
Dispozitie 23 28/02/2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, titular: NICOLA NICULINA afişează

Pagini